Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu hội đồng nhân dân thị trấn Đình Cả tiếp xúc cử tri...

Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu hội đồng nhân dân thị trấn Đình Cả tiếp xúc cử tri tại thị trấn Đình Cả

ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TỔ CHỨC HỘI THẢO LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ GIA ĐOẠN 1990 -2020

ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TỔ CHỨC HỘI THẢO LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ GIA ĐOẠN 1990 -2020

THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP GIÃN CÁCH XÃ HỘI

THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 767 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÕ NHAI VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP GIÃN CÁCH XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Hoạt Động Của Xã Tràng Xá

CHÁU BÉ BỊ BỎ RƠI TẠI TRÀNG XÁ

CHÁU BÉ BỊ BỎ RƠI Ở TRÀNG XÁ

XÃ TRÀNG XÁ TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ TOÀN DÂN

XÃ TRÀNG XÁ TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ TOÀN DÂN

công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại xã

công an chính quy về xã làm việc

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 130/2016/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 171/2016/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kfy 2016 - 2021

 • 129/2016/NQ-HĐND

  V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 129/2016/NQ-HĐND

  V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2024

Tổng truy cập: 55302