Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

CÔNG TÁC DỌN DẸP RỪNG KHUÂN MÁNH XÃ TRÀNG XÁ

Các bạn đoàn viên thanh niên Tràng Xá lao động vệ sinh môi trường khuôn viên di tích lịch sử Quốc gia Rừng Khuôn Mánh (xã Tràng Xá). Chỉ...

KHAI TRƯỜNG MÙNG 5/9/2021 XÃ TRÀNG XÁ

Sáng ngày 5/9/2021, các trường học trên địa bàn xã Tràng Xá tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới trang trọng, ý nghĩa, nghiêm túc thực hiện các...

CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÀI SẢN CÔNG NĂM 2020 ĐƠN VỊ XÃ TRÀNG XÁ

/documents/130414/0/T%C3%80I+S%E1%BA%A2N+C%C3%94NG.pdf/a7f85a76-b0f9-4f52-92f9-3c4e2e8df2cb

NIÊM YẾT DANH SÁCH HỘ NGHÈO XÃ TRÀNG XÁ NĂM 2021

/documents/130414/0/h%E1%BB%99+ngh%C3%A8o.pdf/ee578198-1939-47a5-9e2e-6c8bfaa9b9fb

Hoạt Động Của Xã Tràng Xá

CÔNG TÁC DỌN DẸP RỪNG KHUÂN MÁNH XÃ TRÀNG XÁ

Các bạn đoàn viên thanh niên Tràng Xá lao động vệ sinh môi trường khuôn viên di tích lịch sử...

KHAI TRƯỜNG MÙNG 5/9/2021 XÃ TRÀNG XÁ

Sáng ngày 5/9/2021, các trường học trên địa bàn xã Tràng Xá tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới...

CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÀI SẢN CÔNG NĂM 2020 ĐƠN VỊ XÃ TRÀNG XÁ

/documents/130414/0/T%C3%80I+S%E1%BA%A2N+C%C3%94NG.pdf/a7f85a76-b0f9-4f52-92f9-3c4e2e8df2cb

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 130/2016/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 171/2016/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kfy 2016 - 2021

 • 129/2016/NQ-HĐND

  V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 129/2016/NQ-HĐND

  V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4503

Tổng truy cập: 95829